Na ndiqni në Instagram!

Kategoria B - Test 9

Pyetja 1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe e detyruar

2. Ndalesë për ndalim dhe parkim

3. Rrugë jo e rrafshët – gunga në rrugë

4. Ndalesë për parkim

5. Rrjedhë rrethore e komunikacionit

6. Stacion për ndihmë të parë