Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C,C1 - Test 4

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

Automjet transportues i mallrave në defekt në rrugë mund të tërhiqet me: