Kat. C,C1
Testi 4
Pyetja
1 nga 12
3 pikë

Automjet transportues i mallrave në defekt në rrugë mund të tërhiqet me: