Kategoria A,B: Test 1

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Në çka duhet të llogaritni në këtë situatë?