Rreth nesh

Teste teorike online për marrjen e lejes së drejtimit të mjetit në Kosovë.

Testet përmbajnë 30 pyetje total, 28 pyetje të llojit zgjedhje të shumëfishtë me 1, 2 apo 3 përgjigje të sakta dhe 2 pyetje tjera me shkrim.

Situatat në komunikacion: 4 Pyetje
Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë: 12 pyetje
Shenjat e komunikacionit: 6 pyetje
Semaforët, Personi i autorizuar, Shenjat (shenimet) rrugore: 1 pyetje
Kryqëzimet: 3 pyetje
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike: 4 pyetje

Pyetjet me përgjigje dhe të drejtën e autorësisë e ka ekskluzivisht Ministria e Infrastrukturës - Republika e Kosovës.
Këto pyetje janë të publikuara në web faqen e Ministrisë, qasja në të cilin është falas.