Video Ilustrime

Video mësime të ndryshme, se si duhet të veprojmë në komunikacion.

Çfarë është anashkalimi?

Çfarë është anashkalimi?

Çfarë është përballkalimi?

Çfarë është përballkalimi?

Çfarë është tejkalimi?

Çfarë është tejkalimi?

Si bëhet ndërrimi i shiritit rrugor?

Si bëhet ndërrimi i shiritit rrugor?

Si duhet të bëhet kthimi gjysmërrethor?

Si duhet të bëhet kthimi gjysmërrethor?

Si duhet të kyçemi në rrethrrotullim?

Si duhet të kyçemi në rrethrrotullim?

Si duhet të lëshojmë rrugën mjeteve të emergjencës?

Si duhet të lëshojmë rrugën mjeteve të emergjencës?

Si duhet të sillemi në kryqëzim?

Si duhet të sillemi në kryqëzim?

Si të parkohemi dhe të dalim nga parkingu?

Si të parkohemi dhe të dalim nga parkingu?