Kategoria A,B: Test 45

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Si do të veproni në këtë situatë?