Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit në Maqedoni.

Pyetjet me përgjigje janë nga Ministria e Punëve të Brendshme - Republika e Maqedonisë.
Ndalohet çdo lloj forme e publikimit, kopjimit dhe shpërndarjes pa autorizimin e ministrisë.