Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B në Maqedoni. Më shumë...

Testet përmbajnë gjithsej 31 pyetje.

Pyetjet me përgjigje janë nga Ministria e Punëve të Brendshme - Republika e Maqedonisë.
Ndalohet çdo lloj forme e publikimit, kopjimit dhe shpërndarjes pa autorizimin e ministrisë.

Testet