Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

AutoShkolla Online Maqedoni

Testet përmbajnë gjithsej 31 pyetje.

Pyetjet me përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme - Republika e Maqedonisë.
Ndalohet çdo lloj forme e publikimit, kopjimit dhe shpërndarjes pa autorizimin e ministrisë.

Testet